Những đôi giày bạn mua giá cả triệu đồng nhưng mới đi và hôm mưa gió đã lấm lem và...
Xem thêm