Điểm xả giày xuất khẩu giá Shock 150k 200k 250k 300k tại 51 Hàng Điếu

Các bạn gọi điện hỏi giày xả hàng ở 51 Hàng Điếu nhiều quá nên Shop quyết định mở lại trong 1 thời gian nữa phục vụ cho những ai có nhu cầu.

 Điểm xả giày xuất khẩu giá Shock
==150k=200k==250k==300k==
Bạn nào cần hàng chất lượng , bền thì qua đó nhé! Hàng lỗi nhỏ, tồn của Shop :)
ĐC: 51 Hàng Điếu
ĐT: 01628 415 186 :)

Ở đây đang xả cả Skechers trẻ em giá 100-150k thôi. Ai cần thì qua nhé!

giày xuất khẩu giá Shock 51 Hàng Điếu
giày xuất khẩu giá Shock 51 Hàng Điếu
giày xuất khẩu giá Shock 51 Hàng Điếu
giày xuất khẩu giá Shock 51 Hàng Điếu
giày xuất khẩu giá Shock 51 Hàng Điếu
giày xuất khẩu giá Shock 51 Hàng Điếu
giày xuất khẩu giá Shock
giày xuất khẩu giá Shock

 

 

Facebook Comments